KRÁSY NÁŠHO REGIÓNU

minPamätáte sa na zážitok, keď ste chytili prvého motýľa? Ich domovom sú lúky, ktoré stále viac ohrozuje chemizácia a intenzifikácia v poľnohospodárstve. Hmyz je súčasťou potravinového reťazca a jeho úbytok prináša nedostatok potravy pre druhy, ktoré sa ním živia.

Vedeli ste, že Biele KarpatyÚzemie európskeho významu, kde žijú vzácne druhy motýľov? Ochranári toto prostredie čistia, vysádzajú na ňom rastliny charakteristické pre túto lokalitu, aby zachránili nádherné tvory, dôležité pre udržanie rovnováhy v prírode.

Vážky letia rýchlosťou až 50 km/ h, let dozadu, na jednom mieste, alebo rýchle zmeny smeru sú bežné. Žili tu už v prvohorách a nad našou krajinou lietali až 75 cm dlhé druhy hmyzu.

Veľa ďalších zaujímavostí o prírodnom bohatstve unikátnej Chránenej krajinnej oblasti Bielych Karpát nám prezentovali pracovníci štátnej ochrany prírody, Dr. Šácha a Mgr. Devánová, 11. mája 2018. Podujatia sa zúčastnili žiaci I.ET  a III. ET triedy (učebné odbory hostinský, hostinská, kaderník a stolár).

Blíži sa leto, nájdime si čas na prechádzky prírodou, poznávajme a chráňme jej vzácne dary !

RNDr. Kvetoslava Cimbaľáková
koordinátor environmentálnej výchovy