Novomestský lesopark je aj náš

min_imageUž niekoľko rokov sa naši žiaci spolu so svojimi pedagógmi systematicky starajú o lesopark, ktorý sa nachádza v areáli školy na Piešťanskej ulici. Výsledky sú dnes pre každého pozorovateľa viditeľné a hmatateľné. Rôznorodé dreviny postupne naberajú na výške,  mohutnosti i farebnosti tak, ako plynú ročné obdobia.  Krášlia a oživujú   prostredie, v ktorom trávime väčšinu dňa a nám všetkým robia radosť svojou životaschopnosťou. Príroda je neodmysliteľnou a nespochybniteľnou konštantou v našom bytí, existencii. Je načase, aby si ľudstvo túto skutočnosť nielen sporadicky uvedomovalo, ale predovšetkým konalo. S výchovou k uvedomelému ekologickému správaniu sa treba začať už u detí v predškolskom veku a postupne od teórie a výchovy prechádzať k praktickým činnostiam a osvojovaniu si celoživotných environmentálnych zručností. Prvým krokom môže byť napríklad starostlivosť o malý kúsok lesoparku... Dobrý pocit z výsledku sa určite dostaví.

Mgr. Andrej Škodáček