Tá správna motivácia

min_imageBez elektrospotrebičov si náš život už nevieme ani predstaviť. Stretávame sa s nimi na každom kroku. Sú súčasťou našich domácností, pracovísk, spoločenských zariadení a slúžia nám vo všetkých sférach našej pozemskej existencie. Záleží nám na ich výkonnosti, sledujeme rozsah ich funkcií, preferujeme ich moderný dizajn a chceme ich mať čo najviac a v čo najvyššej kvalite. My a elektrospotrebiče sme kamaráti, ale len dovtedy, kým na trh neprídu výkonnejšie, krajšie, a aj cenovo dostupnejšie. Pri likvidácii či výmene starých a nefunkčných elektrospotrebičov by sme si mali uvedomiť, že nepatria do bežných odpadových nádob. Mali by sme vedieť, že aj elektroniku a všetko, kde elektrický prúd je hlavným zdrojom energie, treba triediť, separovať. Drobnú elektroniku umiestniť do pre ňu špeciálne upravených kontajnerov, väčšiu do špecializovaných obchodov či zberných dvorov.

Naša škola rešpektuje a dodržuje princípy environmentálnej záťaže reprodukčného procesu, a práve preto spolupracujeme s neziskovo hospodáriacou spoločnosťou ASEKOL SK, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení organizuje celoštátny systém zberu elektroodpadu, vrátane financovania celého systému. Spoločnosť ASEKOL SK z našej školy zdarma už odviezla a v budúcnosti rada odvezie elektroodpad a na revanš si  z jej katalógu  môžeme vybrať darčeky, ktoré poučia i potešia. Takto sa nám podarilo obohatiť našu školskú knižnicu o nové zaujímavé knižné tituly. Najmä chlapcov bude iste zaujímať kniha o vynálezoch a ich autoroch. Nemenej príťažlivou pre nadšenca praveku bude publikácia o dinosauroch či „Veľká kniha zvierat“. Ponuka je však oveľa väčšia a pestrejšia. Školské pomôcky, športové potreby alebo iné užitočné predmety by mohli byť tou správnou motiváciou J.

Takže, milí žiaci a študenti,

prineste do našej školy vlastný elektrospotrebič, ktorý už nepoužívate a je pre nás všetkých environmentálnou záťažou a urobte si radosť z pekného darčeka.

Spoločnosť ASEKOL SK je na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oprávnená na nakladanie s elektrozariadeniami a elektroodpadom v kategóriách 1 – 10 podľa prílohy č. 1, vyhlášky č. 315/2010 Zbierky zákonov o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom.

Mgr. Andrej Škodáček
koordinátor environmentálnej výchovy