Harmonogram práce školy v školskom roku 2019 - 2020

1.1 Vyučovanie

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

1.2 Prázdniny

Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2019 a končia sa 31. októbra 2019. Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).
Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019 a končia sa 7. januára 2020. Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).
Polročné prázdniny sú 3. februára 2020 (pondelok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok).
Jarné prázdniny sa začínajú 24. februára 2020 a končia sa 28. februára 2020. Vyučovanie sa začína 2. marca 2020 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 9. apríla 2020 a končia sa 14. apríla 2020. Vyučovanie po prázdninách sa začína 15. apríla 2020 (streda).
Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2019. Vyučovanie po prázdninách sa začína 2. septembra 2020 (streda).

1.3 Maturitné skúšky

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembra 2019.
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa 18. marca 2020 (streda),
c) matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok).
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude 31. marca – 03. apríla 2020.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v apríli 2020.
Ústna časť internej formy maturitnej skúšky sa uskutoční v čase od 18. mája 2020 do 5. júna 2020.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. - 8. septembra 2020.

1.4 Záverečné skúšky

Záverečné skúšky vo všetkých učebných odboroch sa uskutočnia od 15. júna 2020.

1.5 Prijímacie konanie

Riaditeľ školy zverejní kritéria prijatia na štúdium pre študijné a učebné odbory do 31. 03. 2020.
1. kolo prijímacích skúšok:
11. máj 2020 – 1. termín
14. máj 2020 – 2. termín
2. kolo prijímacích skúšok:
16. jún 2020

1.6 Pedagogické rady

 a) organizačné a hodnotiace:

Otvorenie nového školského roka a zhodnotenie uplynulého školského roka 2. septembra 2019 o 8:00 h.
Prerokovanie celkových výsledkov žiakov v správaní a prospechu:
za I. štvrťrok - november 2019,
za III. štvrťrok - apríl 2020.

b) klasifikačné:

Za I. polrok - po 24. januári 2020,
za II. polrok - končiace ročníky v nadväznosti na termíny ZS a MS, ostatné ročníky – po 22. júni 2020.

1.7 Zvonenie na teoretickom vyučovaní

Vyučovacia hodina trvá 45 minút:

0. hodina       7,10 - 7,55
1. hodina 8,00 - 8,45
2. hodina 8,50 - 9,35
3. hodina 9,40 - 10,25
4. hodina 10,45 - 11,30
5. hodina 11,35 - 12,20
6. hodina 12,25 - 13,10
7. hodina 13,15 - 14,00
8. hodina 14,05 - 14,50
9. hodina 14,55 - 15,40

Medzi treťou a štvrtou hodinou dopoludňajšieho vyučovania je veľká prestávka.