Harmonogram práce školy v školskom roku 2023/2024

1.1 Vyučovanie

Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

1.2 Prázdniny

Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2023 a končia sa 31. októbra 2023. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2023 (štvrtok).
Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2023 a končia sa 7. januára 2024. Vyučovanie sa začína 8. januára 2024 (pondelok).
Jarné prázdniny sa začínajú 19. februára 2024 a končia sa 23. februára 2024. Vyučovanie sa začína 26. februára 2024 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 28. marca 2024 a končia sa 2. apríla 2024. Vyučovanie po prázdninách sa začína 3. apríla 2024 (streda).
Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2024. Vyučovanie po prázdninách sa začína 2. septembra 2024 (pondelok).

1.3 Maturitné skúšky

Náhradný/opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2023.
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2024 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa 13. marca 2024 (streda),
c) matematika dňa 14. marca 2024 (štvrtok).
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude 9. apríla – 12. apríla 2024.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v apríli 2024.
Ústna časť internej formy maturitnej skúšky sa uskutoční v čase od 16. mája 2024 do 7. júna 2024.
Náhradný/opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. - 6. septembra 2024.

1.4 Záverečné skúšky

Záverečné skúšky vo všetkých učebných odboroch sa uskutočnia od 12. júna 2024 do 28. júna 2024.
Mimoriadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 16. septembra 2024 do 27. septembra 2024 alebo od 3. februára 2025 do 14. februára 2025.

1.5 Prijímacie konanie

1. termín prijímacích skúšok - 2. máj 2024
2. termín prijímacích skúšok - 
6. máj 2024
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
Ďalší termín prijímacích skúšok - 18. jún 2024
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

1.6 Pedagogické rady

 a) organizačné a hodnotiace:

Otvorenie nového školského roka a zhodnotenie uplynulého školského roka 4. septembra 2023 o 8:00 h.
Prerokovanie celkových výsledkov žiakov v správaní a prospechu:
za I. štvrťrok - november 2023,
za III. štvrťrok - apríl 2024.

b) klasifikačné:

Za I. polrok - po 23. januári 2024,
za II. polrok - končiace ročníky v nadväznosti na termíny ZS a MS, ostatné ročníky – po 24. júni 2024.

1.7 Zvonenie na teoretickom vyučovaní

Vyučovacia hodina trvá 45 minút:

0. hodina       7:05 - 7:50
1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:50 - 9:35
3. hodina 9:40 - 10:25
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:20 - 14:05
8. hodina 14:10 - 14:55
9. hodina 15:00 - 15:45

Medzi treťou a štvrtou hodinou dopoludňajšieho vyučovania je veľká prestávka.