Harmonogram práce školy v školskom roku 2021/2022

1.1 Vyučovanie

Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

1.2 Prázdniny

Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2021 a končia sa 29. októbra 2021. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2021 (utorok).
Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2021 a končia sa 7. januára 2022. Vyučovanie sa začína 10. januára 2022 (pondelok).
Polročné prázdniny sú 4. februára 2022 (piatok). Vyučovanie sa začína 7. februára 2022 (pondelok).
Jarné prázdniny sa začínajú 7. marca 2022 a končia sa 11. marca 2022. Vyučovanie sa začína 14. marca 2022 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 14. apríla 2022 a končia sa 19 apríla 2022. Vyučovanie po prázdninách sa začína 20. apríla 2022 (streda).
Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2022. Vyučovanie po prázdninách sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).

1.3 Maturitné skúšky

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2021.
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2022 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa 16. marca 2022 (streda),
c) matematika dňa 17. marca 2022 (štvrtok).
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude 5. apríla – 8. apríla 2022.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v apríli 2022.
Ústna časť internej formy maturitnej skúšky sa uskutoční v čase od 16. mája 2022 do 5. júna 2022.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 5. - 8. septembra 2022.

1.4 Záverečné skúšky

Záverečné skúšky vo všetkých učebných odboroch sa uskutočnia od 15. júna 2022.

1.5 Prijímacie konanie

Riaditeľ školy zverejní kritéria prijatia na štúdium pre študijné a učebné odbory do 31. 03. 2022.
1. kolo prijímacích skúšok:
9. máj 2022 – 1. termín
12. máj 2022 – 2. termín
2. kolo prijímacích skúšok:
21. jún 2022

1.6 Pedagogické rady

 a) organizačné a hodnotiace:

Otvorenie nového školského roka a zhodnotenie uplynulého školského roka 2. septembra 2021 o 8:00 h.
Prerokovanie celkových výsledkov žiakov v správaní a prospechu:
za I. štvrťrok - november 2021,
za III. štvrťrok - apríl 2022.

b) klasifikačné:

Za I. polrok - po 24. januári 2022,
za II. polrok - končiace ročníky v nadväznosti na termíny ZS a MS, ostatné ročníky – po 22. júni 2022.

1.7 Zvonenie na teoretickom vyučovaní

Vyučovacia hodina trvá 45 minút:

0. hodina       7:05 - 7:50
1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:50 - 9:35
3. hodina 9:40 - 10:25
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:20 - 14:05
8. hodina 14:10 - 14:55
9. hodina 15:00 - 15:45

Medzi treťou a štvrtou hodinou dopoludňajšieho vyučovania je veľká prestávka.