Obchodná akadémia (2004/2007)

image_01Trieda: 4.BW

Školský rok: 2006/2007

Študijný odbor: obchodná akadémia

Triedny učiteľ: Mgr. Jarmila Čásarová

 

 

9. 12.2011 sa uskutočnilo stretnutie bývalých absolventov našej školy, študentov obchodnej akadémie v rokoch 2003-2007.

Spolu so svojou bývalou triednou učiteľkou  Mgr. Čásarovou si prezreli priestory svojej strednej školy, zaspomínali na krásne študentské časy. V príjemnej atmosfére stretnutie pokračovalo do neskorých hodín.

 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov