Predavačka  a  kuchár - čašník (1981/1984)

arbetovaŠkolský rok: 1981/1984
Študijný odbor: predavačka, kuchár-čašník
Triedny učiteľ: Mgr. Daniela Arbetová


Dňa 29.januára 2010 sa uskutočnilo stretnutie absolventov školy po 25 rokoch. Školu navštevovali v rokoch 1981- 84, profesia predavačka so zameraním na domáce potreby a kuchár-čašník. Počet žiakov 24, stretnutia sa zúčastnilo 16 absolventov. Po stretnutí v škole v učebni č.5 bolo spoločné posedenie v reštaurácii Ambrózia. Stretnutie bolo veľmi príjemné a všetci účastníci vyslovili prianie stretnúť sa o 5 rokov znova.