Postúpili sme sa do krajského kola Ekonomickej olympiády

minEkonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Organizátorom súťaže je INESS v spolupráci s NBS, ČNB a slovenskými univerzitami. Jej organizácia je rozdelená na školské a krajské kolá a celoslovenské kolo.

V školskom roku 2020/2021 sa koná 4. ročník súťaže, do ktorej sa aktívne zapojili počas dištančného vzdelávania naši štvrtáci študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu. Počas ohraničeného časového intervalu študenti riešili testové otázky, ktoré vyhodnocoval online systém. Z dôvodu aktuálnej nepriaznivej epidemiologickej situácie sa obmedzil počet postupujúcich do jednotlivých krajských kôl na nižší počet, pretože sa predpokladá organizovanie krajských kôl online. Z našich študentov medzi najlepších ekonómov trenčianskeho kraja patria Karolína Tomková a Erika Stachová.

Študentkám srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v marcovom krajskom kole.

Ing. Jana Pomajbová
Koordinátorka súťaže