Minister školstva ocenil Ing. Pomajbovú a Ing. Šimovcovú a ich študentky

minVyučujúce našej školy už niekoľko rokov pracujú so študentami vo všetkých programoch vzdelávacej organizácie JA Slovensko a každoročne dosahujú vynikajúce výsledky v celoslovenskej a aj medzinárodnej konkurencii. Ide o vzdelávacie programy Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze, Zručnosti pre úspech a Etika v podnikaní, ktoré sú vyučované zážitkovou formou a teoretické vzdelávanie študentov je prostredníctvom týchto programov obohatené o uplatnenie získaných vedomostí v praxi.

Dňa 12. septembra 2023 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora prijal žiakov, ktorí v uplynulom školskom roku vynikali v celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach v programoch JA SR. Ocenil ich talent a snahu a vyzdvihol aj iniciatívu a prácu učiteľov, ktorí tieto programy na školách vyučujú. Toto ocenenie za úspechy v programe Etika v podnikaní si prevzala aj Ing. Jana Pomajbová spolu so študentkami Ivankou Miškárovou a Sabínkou Machunkovou a za úspechy v programe Viac ako peniaze Ing. Ivana Šimovcová a študentky Andrea Zaťková a Petra Lacková. Naša škola ako jediná zo škôl na Slovensku bola ocenená až v dvoch zo štyroch programoch.

„Táto organizácia dosahuje so svojimi programami dlhodobo vynikajúce výsledky. Oceňujem najmä snahu obohatiť náš vzdelávací systém o rozvoj praktických zručností a zbieranie skúseností na súťažiach v rámci Slovenska a v zahraničí, kde si môžu svoje schopnosti porovnať s rovesníkmi z iných krajín,“ povedal na stretnutí so žiakmi minister školstva Daniel Bútora.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa entuziazmu do ďalšej práce! Smile

Vedenie školy a kolegovia

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-d-butora-ocenil-najlepsich-absolventov-vzdelavacich-programov-junior-achievement-slovensko/