Hurá prázdniny!!!

min  „Milá škola, dobre sa maj,
  pred prvým septembrom ma nečakaj.
  Ja mám plány celkom iné,
  takže sa tak skoro neuvidíme.“

Školský rok 2023/2024 je už minulosťou. Na dvore školy sa s ním 28. 6. 2024 slávnostne rozlúčili pedagógovia a študenti.

Po štátnej hymne sa všetkým prihovorila riaditeľka školy Ing. Oľga Ilenčíková. Ocenila najlepších študentov z jednotlivých tried a najlepšie triedy školy. S úctou sa rozlúčila a  poďakovala za prácu zástupkyni školy Ing. Daniele Mockovej, ktorá dlhé roky svojím profesionálnym prístupom a  svedomitou prácou   prispievala k šíreniu dobrého mena školy. Na jej zaslúženom odpočinku jej zaželala pevné zdravie a príjemné chvíle oddychu. Pedagógom  popriala pohodovú dovolenku a študentom radostné prázdniny.

Ocenené triedy a študenti:

Študijné odbory:

Najlepšia trieda: III.AW (manažment regionálneho CR, obchodná akadémia)

Najlepší študenti:

1. miesto - Petra Lacková, III.AW (študijný odbor obchodná akadémia)
2. miesto – Melánia Krišková, III.AW (študijný odbor obchodná akadémia)
3. miesto – Sandra Sadloňová, III.AW (študijný odbor obchodná akadémia)

 

Učebné odbory:

Najlepšia trieda: I.ET (hostinský, hostinská, kaderník)

Najlepší študenti:

1. miesto – Vanesa Škarítková, II. FT (učebný odbor autoopravár - mechanik)
2. miesto – Laura Benková, I.ET (učebný odbor hostinský, hostinská)
3. miesto – Natália Svoradová, II.ET (učebný odbor kaderník)

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

 

Mgr. Jarmila Čásarová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov