Odborná exkurzia vo Vetropack, s. r. o. Nemšová

minDňa 25. 05. 2022 sa triedy II.AW (obchodná akadémia) a II.BW (hotelová akadémia) spolu so svojimi triednymi učiteľmi Ing. Lucianou Hudcovicovou a Mgr. Petrou Žuchovou zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Vetropack, s. r. o. Nemšová.

Táto firma patrí medzi najväčších producentov sklenených obalov pre potravinársky a nápojový priemysel v Európe. V rámci exkurzie sme sa dozvedeli množstvo informácií o histórii výroby skla v Nemšovej, ekologických aspektoch i samotnom produkčnom procese fliaš, pohárov na zaváraniny a iných produktov zo skla. Na vlastné oči sme prostredníctvom monitorov videl  ako sa v taviacej peci spracovávajú suroviny na sklo a ako sa vzniká finálny výrobok (fľaša). Vetropack patrí medzi priekopníkov v používaní recyklovaného skla, jeho podiel  a celkovej produkcii je takmer 60 %.

Exkurzia bola veľmi zaujímavá aj vďaka pútavému výkladu našich sprievodcov, zamestnancov firmy a vynikajúco doplnila informácie z predmetov chémia, tovaroznalectvo a ekonomika

 

Ing. Luciana Hudcovicová,
Paulína Kukučková,  Viktória Kovárová, II.AW