Realizujeme tematické zážitkové vzdelávanie

minNávšteva divadla má vo vzdelávacom procese svoju jedinečnú, nenahraditeľnú úlohu.  Kultivuje, povzbudzuje k slušnosti a ohľaduplnosti, rozširuje obzor vedomostí, rozvíja schopnosť imaginácie, stimuluje empatiu a v neposlednom rade posúva hranice estetického vnímania sveta mladého človeka. Keďže divák si počas predstavenia automaticky buduje vlastný postoj k dianiu na javisku, upevňuje sa aj jeho schopnosť kritického a analytického myslenia. Tento cieľ sme splnili 21. 6. 2024, keď sa vybraní študenti našej školy zúčastnili divadelnej komédie „Blázni z Valencie“ od Lope de Vega v SND v Bratislave.

Finančné prostriedky na návštevu divadelného predstavenia sme získali z projektu TSK Tematické zážitkové vzdelávanie za čo im ďakujeme. Škola rozhodla, že ich použije pre vybraných študentov ako odmenu za ich študijné výsledky a reprezentáciu školy.

Divadelná komédia s delikatesným dôvtipom a výstižnou metaforou „vtiahla“ študentov do deja. Komédia vysvetľuje kto sú a kto nie sú blázni. Dej sa odohráva vo Valencii, kde v 17. storočí založili jeden z prvých ústavov pre duševne chorých v Európe. Touto skutočnosťou sa inšpiroval Lope de Vega a napísal hru, kde sa v ozajstnom blázinci môžu bezpečne ukryť aj normálni ľudia. Floriano pred trestom z domnelej vraždy a Erifila pred vynúteným sobášom. Vynikajúce herecké výkony Milana Ondríka (Floriano), Jany Kovalčíkovej (Erifila), Tomáša Maštalíra (Pisano) a ďalších známych hercov, tanečnej skupiny v rytme flamenca a hudobníkov zanechali u študentov nezabudnuteľný zážitok.

 

Ing. Ivana Šimovcová, PK ekonomiky
Mgr. Beáta Paulenová, PK všeobecnovzdelávacích predmetov