Rozlúčka a poďakovanie seniorom zo Zariadenia pre seniorov

minNapriek tomu, že študentská spoločnosť Šibalky ukončila svoju činnosť, v dobrovoľníctve naďalej pokračuje. Rozhodli sa, že časť svojho čistého zisku venujú „svojim dôchodcom“, ktorých pravidelne navštevovali počas celého školského roka. Seniori im pomáhali plstiť loptičky do sušičky zo 100 % ovčej vlny. Šibalky si pripravili pre nich milé posedenie, počas ktorého im pripravili čerstvé palacinky a strávili s nimi spoločný čas. Študenti so seniormi zhrnuli svoje úspechy a odovzdali im kreatívny materiál, ktorý im poslúži na vyplnenie voľného času a v trénovaní jemnej motoriky.

Táto spolupráca bola mimoriadne prospešná pre obe zúčastnené strany a za túto úžasnú spoluprácu veľmi ďakujeme!

Šibalky a Ing. Danka Hradileková