Spoznávali sme Brno

minAj učitelia a ďalší zamestnanci školy majú „právo na odmenu“. Odmenou v tomto školskom roku bol pre nich poznávací výlet do Brna, ktorý sme zrealizovali na konci školského roka 27. 6. 2024. Dobre naladení sme nasadli do autobusu a vydali sa smer Morava do mesta Brno. Brno je druhé najväčšie mesto v Českej republike, ležiace na sútoku riek Svratka a Svitava.

Prvou zástavkou bol hrad Špilberk, ležiaci na vrchu Špilberk. Z nádvoria sa nám naskytol nádherný výhľad na mesto Brno. V priestoroch hradu sme navštívili žalár národov Kasematy. Po prehliadke nasledoval spoločný obed na Zelním trhu. Nasledovala návšteva Labyrintu pod Zelním trhom a prehliadka Katedrály svätého Petra a Pavla. Náš výlet sme zakončili návštevou čarovnej Papilónie – Domu motýľov.

Hoci unavení, ale s množstvom nových poznatkov a zážitkov sme sa vrátili domov. Odmenou za našu celoročnú prácu bola spoločná návšteva nádherného kultúrneho, historického, študentského mesta - Brna. Už teraz sa tešíme na ďalší spoločný výlet o rok.

 

Ing. Ivana Šimovcová, vedúca výletu