Národný certifikát kvality eTwinning

minPočas dištančného vzdelávania v predmete anglický jazyk sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu eTwinning s názvom Zostaňme doma, navštevujme múzeá. Po ukončení prác na jeho realizácii sme vypracovali žiadosť o udelenie národného certifikátu kvality. Pre každú školu je takýto certifikát verejným potvrdením kvality európskej spolupráce a pripravenosti na ňu. Nakoľko sme splnili všetky špecifické podmienky, ktoré sú potrebné na jeho získanie, predložili sme projekt na posúdenie národnou podpornou službou (NSS). Projekt musel splniť požadované kritériá, ktorými boli:
  1. Pedagogická inovácia
  2. Integrácia do časovo-tematických plánov
  3. Komunikácia a výmena informácií medzi partnerskými školami
  4. Spolupráca partnerských škôl
  5. Využívanie moderných technológií
  6. Výsledky, prínos a dokumentácia

Nasledovalo obdobie plné napätia a očakávania. Výsledok nás však všetkých potešil. NSS vyhodnotila projekt ako výnimočný a udelila nám národný certifikát kvality. Máme radosť z ocenenia našich učiteľov i školy za vysokú úroveň práce v programe eTwinning. Veríme, že národný certifikát kvality bude povzbudením pre našich študentov k tomu, aby sa zapájali a pracovali na realizácii činností v programe eTwinning aj v budúcnosti.

Ing. Darina Jarábková
školský koordinátor projektov eTwinning