Nové priestory pre odborné vzdelávanie autoopravárov sú pripravené

min

logoAni v období mimoriadnych opatrení nezostala naša škola prázdna.Majstri odborného výcviku a učitelia odborných predmetov dokončili prípravu odbornej učebne a dielne pre učebný odbor autoopravár, ktorá bola realizovaná z projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.

Učebňa je koncipovaná ako laboratórium, v ktorom sa žiaci naučia prostredníctvom simulačných panelov prakticky vykonávať diagnostiku automobilov pomocou diagnostiky Super VAG a osciloskopu. Jednotlivé merania si následne overia v praxi meraním na skutočných automobiloch.

V priestoroch zámočníckej dielne žiaci prvého ročníka absolvujú časť odborného výcviku so zameraním na ručné obrábanie kovov, kde sa podľa technologických postupov a výkresovej dokumentácie naučia vyrábať jednoduché výrobky.

 

Ing. Daniel Atalovič
Učiteľ odborných predmetov a koordinátor projektu