Prenájom telocviční

Telocvičňa v areáli školy na Piešťanskej ulici č. 2262/80 - prenajíma sa v pracovné dni v popoludňajších hodinách po 16.00 hod. a v sobotu a v nedeľu
od 8.00 hod. do 20.00 hod. Telocvičňa je určená na športové hry futbal, volejbal, voľné cvičenie a tanec. Cena prenájmu je 15,00 EUR/ hod.

Informácie: Piešťanská 2262/80, Ing. Peterková, č. t. 032/771 0708.Telocvičňa v areáli školy na Weisseho ulici č. 1
– prenajíma sa iba v pracovné dni v popoludňajších hodinách po 16.00 hod. Telocvičňa je určená na športové hry, tenis a stolný tenis. Cena prenájmu je 21,00 EUR/hod.

Použitie teplej vody sa účtuje v sume 2,00€/deň.

Informácie: Piešťanská 2262/80, Ing. Peterková, č. t. 032/771 0708.