100 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Voľné miesto školského špeciálneho pedagóga

SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg. Bližšie informácie v časti INFORMÁCIE - PRE VEREJNOSŤ - VÝBEROVÉ KONANIA.

ISIC

Dôležité oznamy pre držiteľov ISIC kariet nájdete TU .

Aktuality, novinky

Participatívny rozpočet TSK

Participatívny rozpočet TSK

Vďaka projektu Participatívny rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja si žiaci našej školy vyskúšali participáciu v aktívnom občianstve. Vytvorili si tímy a navrhli možnosti skvalitnenia spoločenských a športových podmienok v škole. Na záver si vybrali tri najviac preferované návrhy, ktoré...   >>>

29. 09. 2023

Župná kalokagatia 2023

Župná kalokagatia 2023

Krásny slnečný deň a dobrá nálada patrili k Župnej kalokagati – športovo-vedomostnej súťaži, ktorá bola dňa 27. 9. 2023 organizovaná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v lesoparku Brezina. Súťaže sa zúčastnilo 17 stredných škôl z celého kraja...   >>>

28. 09. 2023

Sedem storočí mincovníctva v Kremnici

Sedem storočí mincovníctva v Kremnici

Dňa 26. 9. 2023  študenti 1. a 2. ročníka študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu a obchodná akadémia navštívili Mincovňu Kremnica, š. p. Odborná exkurzia bola realizovaná z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu...   >>>

28. 09. 2023

Minister školstva ocenil Ing. Pomajbovú a Ing. Šimovcovú a ich…

Minister školstva ocenil Ing. Pomajbovú a Ing. Šimovcovú a ich študentky

Vyučujúce našej školy už niekoľko rokov pracujú so študentami vo všetkých programoch vzdelávacej organizácie JA Slovensko a každoročne dosahujú vynikajúce výsledky v celoslovenskej a aj medzinárodnej konkurencii. Ide o vzdelávacie programy Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze, Zručnosti pre...   >>>

18. 09. 2023

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti

Aj v tomto školskom roku sme získali finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2023. Cieľom...   >>>

12. 09. 2023

„Prešiel čas prázdnin slnečných a babím letom vonia vzduch…“

„Prešiel čas prázdnin slnečných a babím letom vonia vzduch…“

Skončili sa dva mesiace letných prázdnin, ktoré sa stali už len spomienkou. 4. septembra 2023  naša  škola opäť ožila a jej brány sa otvorili. Na školskom dvore sa stretli študenti a pedagógovia. Plní očakávania boli hlavne prváci. Nový školský...   >>>

06. 09. 2023

Francúzska Nice v júli patrila učiteľom cudzích jazykov z celého…

Francúzska Nice v júli patrila učiteľom cudzích jazykov z celého sveta

Aj v tomto roku som sa s radosťou a veľkými očakávaniami zúčastnila niekoľkodňovej zahraničnej stáže pre vyučujúcich cudzích jazykov vo významnom prímorskom turistickom stredisku juhovýchodného pobrežia Francúzska.  Vďaka projektu Vzdelávaním k viacjazyčnosti z programu EÚ Erasmus plus 2022-2-SK01-KA122-SCH-000095283 si všetci zúčastnení...   >>>

31. 08. 2023

Dáva sa na známosť!

Dáva sa na známosť!

Náš školský časopis Chameleón dostal v školskom roku 2022/2023 „nové šaty“ a nový rozmer. Zároveň sme sa rozhodli zverejňovať nové čísla časopisu v online priestore, a tým umožniť aj širokej verejnosti nahliadnuť do života školy. Prajeme Vám príjemné...   >>>

07. 07. 2023

Študijné odbory

Online:  11